Droneinspektion – Sådan anvendes droner til den grønne omstilling

//

Den grønne omstilling har aldrig fyldt mere i samfundet, som den gør i dag. Hvis klimaet skal beskyttes, og vores planet skal bevares for de fremtidige generationer, så er grøn omstilling nødvendig! En af de meget lovende teknologier som på nuværende tidspunkt allerede har nået utrolig meget i den tidlige fase inden for grøn omstilling er droneinspektion. Af den grund vil vi i denne artikel gå i dybden med hvordan droneinspektion kan bidrage til den grønne omstilling.

Hvad er droneinspektion og hvor benyttes det?

Droneinspektion er en forholdsvis ny producure inden for inspektionens verden. Her bruger man droner med kamera til at flyve over områder og tage både billeder og videoer, eller termiske billeder, til at indsamle en stor mængde af nyttig data. Dronerne til inspektioner er som regel udstyret med diverse sensorer til at indsamle forskellig data. Drone inspektion bruges i dag i forskellige brancher, som bl.a. landbrug, byggeri, infrastruktur, energiproduktion og olie- og gasindustrien.

Sådan bidrager droneinspektion til den grønne omstilling i verdenen

Inspektion med droner reducerer behovet for manuel inspektion

Normalt kræver de traditionelle inspektionsmetoder, at en person skal besøge eller tæt på det område som skal inspiceres. Og eftersom man skal tæt på, kan det både være farligt og tidskrævende. Droneinspektion reducere derfor behovet for manuel inspektion med mennekser, hvilket betyder at inspektionsprocessen er langt mindre farlig og langt mere effektig.

Identificerer problemområder effektivt fra luften

I dag benyttes droner også til at identificere problemområder i infrastrukturen. For at give et eksempel, så kan droner bruges til at inspicere store solcælleanlæg og vindmøller for fejl eller skader. Hvis sådanne problemer opdages tidligt, så kan de blive repareret før de når at udvikle sig og forårsage endnu større skader, som både kan være farlige om omkostelige.

Droneinspektion reducerer CO2-udledning 

Normalt benytter inspektionsmetoderne uden droner store og tunge køretøjer eller udstyr, som udleder en stor mængde af CO2 som er skadeligt for miljøet. Med droneinspektion, reduceres behovet for at få disse køretøjer eller udstyret on site, og derfor bidrager dronerne til en reducering i CO2-udledningen.

Øger sikkerheden på mange fronter ved at være remote

Ved inspektion med droner øges sikkerheden også for inspektørerne og andre involverede parter. Fremfor at inspektiøeren skal klatre op i høje bygninger eller ned i dybe huller, så kan dronerne tage billeder eller optage videoer af de nødvendige områder. Det fuldstændig eliminere risikoen for personskader, og minimere risikoen for ulykker.

Konklusion på drone inspektion inden for den grønne omstilling

Drone inspektion er en rigtig lovende teknologi, som er med til at bidrage positivt til den grønne omstilling i verdenen. Det reducere det behovet for at have mennesker involveret i inspektioner, identificere skadesområder i infrastrukturen, reducere CO2-påvirkningen og øger sikkerheden. Hvilket alle er klare fordele, som taler for, at droneinspektion fremover spiller en betydelig rolle i den grønne omstilling.

Grøn omstillling

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark