Hvad er FNs klimamål?

//

FN har opstillet flere klimamål som en del af sin 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling. Disse mål fokuserer på at fremme universel adgang til ren energi, reducere emissionerne og øge landenes evne til at tilpasse sig virkningerne af klimaændringerne. De specifikke mål er følgende:

  1. Opnå universel adgang til overkommelige, pålidelige og moderne energitjenester til en overkommelig pris inden 2030.
  2. At øge andelen af vedvarende energi i det globale energimix betydeligt inden 2030.
  3. Fordoble forbedringen af energieffektiviteten inden 2030.
  4. Styrkelse af modstandsdygtigheden over for klimarelaterede risici og naturkatastrofer, bl.a. gennem en indsats for reduktion af katastroferisici.
  5. Halvere de globale emissioner inden 2030 og opnå netto-nul-emissioner senest i 2050.
  6. Udvikling og gennemførelse af tilpasningsstrategier for at imødegå miljømæssige, økonomiske og sociale risici som følge af klimaændringer med fokus på de mest sårbare lande.
  7. At styrke det internationale samarbejde for at lette teknologioverførsel og kapacitetsopbygning i udviklingslandene med henblik på deres klimahandlingsplaner.
  8. At gøre finansieringsstrømmene forenelige med en vej mod lave drivhusgasemissioner og en klimabestandig udvikling.
  9. Forbedre fødevaresikkerheden, bæredygtigt landbrug, adgang til vand og sanitet samt fremme bæredygtig industrialisering og fremme innovation.
  10. Der bør hurtigst muligt træffes foranstaltninger til at bekæmpe klimaændringerne og deres virkninger ved at regulere emissionerne og fremme udviklingen af vedvarende energikilder.

Disse mål er ikke kun vigtige for miljøet, men også for alle menneskers sundhed og velvære. FN er forpligtet til at tage disse udfordringer op for at sikre en bæredygtig fremtid for alle.  Ved at arbejde sammen om at nå disse klimamål kan vi skabe en lysere og mere velstående verden for de kommende generationer.

Hvad kan vi bruge FNs verdensmål til?

FN’s bæredygtige udviklingsmål udgør en ramme for regeringer, virksomheder og enkeltpersoner, der skal træffe foranstaltninger til at bekæmpe klimaændringer. Alle kan bidrage ved at reducere deres eget CO2-fodaftryk, støtte vedvarende energikilder, investere i bæredygtige virksomheder og udvikle en grønnere infrastruktur.

Derudover kan vi støtte organisationer, der går forrest i klimaindsatsen, som f.eks. 350.org eller Greenpeace og deltager i klimafokuserede kampagner.  Regeringerne skal også skabe politikker, der gør det muligt at gennemføre FN’s klimamål. Dette omfatter vedtagelse af lovgivning til reduktion af emissioner, incitamenter til vedvarende energikilder og investeringer i tilpasningsforanstaltninger.

Det er vores fælles ansvar at sikre en sikker og velstående fremtid for alle. Ved at handle nu og ved at støtte FN’s klimamål kan vi være med til at skabe en mere bæredygtig verden.  Sammen kan vi gøre en forskel og sikre, at fremtidige generationer har adgang til en sund planet.

Hvad er FN?

De Forenede Nationer (FN) er en international organisation, der blev grundlagt i 1945 for at fremme fred, sikkerhed og udvikling i hele verden. FN består af 193 medlemsstater og har seks hovedorganer: Generalforsamlingen, Sikkerhedsrådet, Det Økonomiske og Sociale Råd, Trusteeship Council, Den Internationale Domstol og Sekretariatet. Den arbejder også med en række organisationer, herunder Verdensbanken, Den Internationale Valutafond og Verdenssundhedsorganisationen.

FN arbejder for at løse en lang række globale problemer, fra fattigdom og klimaændringer til menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene. FN har forpligtet sig til at skabe en bæredygtig fremtid for alle ved at fremme økonomisk udvikling, beskytte menneskerettighederne og mindske ulighederne.

Gennem sine Målene for bæredygtig udvikling (SDG’erne) har til formål at gøre en ende på fattigdommen, beskytte miljøet og sikre, at alle mennesker har adgang til sundhedspleje, uddannelse og et sikkert levebrød.  FN er dedikeret til at tackle de globale udfordringer for at opnå en verden med fred, retfærdighed og velstand for alle.

Sammenfattende kan det konkluderes, at FN spiller en vigtig rolle i at tage globale udfordringer op, og dens mål for bæredygtig udvikling udgør en ramme for, hvordan vi kan træffe foranstaltninger til bekæmpelse af klimaændringer. Vi er alle nødt til at støtte FN i at nå dets mål og tage ansvar for vores egne handlinger. Sammen kan vi skabe en lysere fremtid for de kommende generationer.

Grøn omstillling

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark