Hvad indebærer skovservice?

//

Skovservice er en vigtig del af Danmark. Det er her, vi finder træ til byggeri og varme, og det er her, vi bevarer vores skove. Skovservice handler om mere end at fælde træer. Vi skal også huske at plante nye træer og sørge for, at skovene ikke tager overhånd. I denne artikel vil vi fortælle dig mere om skovservice i Danmark!

Om skovservicen

Skovservice i Danmark begyndte i 1856. Det var her, at staten begyndte at fælde træer til byggeri og varme. Men skovservice handler ikke kun om at fælde træer. Skovene skal også have lov til at vokse, så vi kan fælde dem igen. Det betyder, at der hele tiden skal plantes nye træer.

Regler er vigtige

For at skovservice virkelig fungerer, er det vigtigt, at alle følger reglerne. Alle skove i Danmark er underlagt de samme regler. De fleste af disse regler handler om, hvor meget man må fælde og hvornår man må fælde træerne. Reglerne er der for at sikre, at skovene ikke udnyttes. Hvis man fælder for mange træer, kan det tage lang tid for skovene at komme sig igen.

Fældning af træsorter

Det er også vigtigt, at der ikke bliver fældet for mange træer af samme art. Hvis der f.eks. kun er birketræer i en skov, kan det være svært for andre træarter at komme ind og slå rod. Det betyder, at skovene bliver mindre sunde, hvis alle træerne er af samme art.

Skove er vigtige for os alle. De giver os træ til byggeri og varme, men de er også vigtige for miljøet. Skovene binde CO2, som er en af de stoffer, der forurener jorden. Derfor er det vigtigt, at vi bevarer vores skove.

Naturpleje, hvad er det?

Naturpleje er den viden, der beskæftiger sig med at forvalte natur arealer. Dette indebærer, at der tages højde for naturens egne processer og muligheder. Naturplejen går ud på at sikre en optimal balance mellem det biologiske mangfoldige og de menneskeskabte aktiviteter. For at kunne tilgodese behovene hos både plante- og dyrelivet kræves det ofte etablering af diverse plejeformer som f.eks. beplantning, hegnsopsætning, bekæmpelse af invasive arter, vanding med mere. TH Skovservice tilbyder naturpleje, træfældning og hegnopsætning.

Skovpleje

Skovpleje er en anden type for naturpleje, der beskæftiger sig med pleje af skove. Formålet med skovplejen er at sikre en optimal udnyttelse af træressourcerne samtidig med, at der tages hensyn til naturens egne processer. En vigtig del af skovplejen er fældning og plantning af nye træer. Dette sikrer, at der fortsat er tilstrækkeligt med ressourcer, men også, at der er plads til, at skoven kan udvikle sig og fornye sig selv.

Så hvis du ikke allerede har styr på Danmarks skovservice, så er du i hvert fald blevet lidt klogere på det nu. Husk, at vi alle tager del i at have et ansvar, når vi går i en skov. Det indebærer også, at man ikke smider skrald i naturen. Skrald er mange år om at forgå, og hvis man smider skrald, såsom plastik i en skov, som er lav på ressourcer, så kan det skade yderligere.

Grøn omstillling

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark