Hvordan foregår nedgravning af jordvarmeslange?

//

Står man og skal have installeret jordvarme til et byggeri, ejendom og sommerhus. Så er proceduren nogenlunde ens når der skal nedgraves jordvarmeslanger. Entreprenøren der står for udførelsen af opgaven, sørger altid for at kigge på tegningerne over grunden med henblik på, hvor der allerede ligger vandrør og kloakrør, så gravearbejdet kan gøres forsvarligt og uden skade på eksisterende rør i jorden. Efter de eksisterende rør er blevet belyst, kan grunden eller haven måles op og der kan lægges en plan for nedgravningen. Her kortlægger man stederne, hvor der skal graves så gravemaskinerne nemt kan se, hvor de skal grave.

Selve gravearbejdet foregår på den måde, at der graves en smal rende, hvor rørende skal ligge og disse rander graves i ca. en meters dybde og med en afstand mellem slangerne på ca. 1,2 meter. Den næste proces er trykprøvning af jordslangerne for at sikre der er det rette tryk i slangerne. Jordslangerne påfyldes med væske og dækkes forsvarligt til igen. Når slangerne dækkes til, er det vigtigt at jorden fyldes i den rækkefølge som det er gravet op. Når jordvarmeslangerne er gravet ned, kan der leveres varme og vand til bygningen. Anlæggets drift skal serviceres af en tekniker, som vil komme efter nedgravningen og teknikeren sørger for at regulere anlægget, så det er tilpasset til bygningens forbrug eller behov. Nedgravning af jordvarmeslanger kan holde i ca. 40-50 år og kan bruges til flere jordvarmeanlæg igennem levetiden. Jordvarme er en miljøvenlig løsning og mindsker faktisk op mod 70% i CO2 udslippet i forhold til mange andre varmemetoder, samtidigt med at det giver dig som forbruger billigere varme og kan medføre besparelser. Grunden levetiden på 40-50 år, er nedgravning af jordvarme en langtidssigtet investering. Derfor ser man tit at i nybyggerier er det jordvarme som bliver etableret som varmemetoden til huset eller bygningen.

Grøn omstillling

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark