Hvordan påvirker jagt miljøet

//

De største udfordringer for den biologiske mangfoldighed i Danmark er, at naturen påvirkes med næringsstoffer, dræning af naturlige vandløb og vådområder, naturområder gror til i krat og skov, og der er for lidt plads til naturen. 

Miljø ubalance

Jærgere må kun forfølge bestemte arter, derfor mener miljæforkæmpere at jagt kan skabe ubalance i naturlige elementer i miljøet. For at blive jærger skal du have jagttegn. Hvis fx løver, ulve jages til lavere tal øger deres bytte ofte i antal. Naturen har en naturlig balance, hvilket er grunden til at jagt kan påvirke den balance. Hvis der sker noget med en bestemt organisme, kan der opstå en uønsket kædereaktion. Det kan føre til tab af biodiversitet, hvilket kan påvirke vores behov negativt.

Jaget til udryddelse

Jagt vil være årsagen til 25 procent af alle udrydelser af dyr i løbet af det 21 århundrede, forudsiger University of Michigan. Både afrikanske dyr og hvaler bliver truet pga jagtproblemer. I mindre bebyggede områder kan det være svært at fange og straffe dem, der er på jagt efter en bestemt art. Så selvom der er jagtrestriktioner er poaching, hvilket er ulovligt jagt stadig et problem og vil nok altid være det. 

Miljøbidrag

Jagt kan både bidrage poritivt og negativt til miljøet, negativt fordi jærgere kan tage dyr ud af miljøet, men positivt bliver de afgifter som nogle stater opkræver for jagtlicenser og andre gebyrer brugt til at forbedre miljøet. Nogle jægere bidrager også alene til miljøorganisationer, der bevarer og bevarer dyreliv og naturområder. Biodiversitet refererer til de forskellige planter, dyr og andre levende ting i vores verden. Mange af de grundlæggende nødvendigheder, som vi skal bruge for at overleve for eksempel mad, vand, ly og luft. Der er naturlige processer, der er dannet af forskellige arter for at tilvejebringe eller påvirke disse fornødenheder. 

Grøn omstillling

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark