Kildesortering i virksomheden – en enkel måde at gøre en forskel

//

Kildesortering er en metode, som man kan bruge til at opdele og sortere affald i forskellige kategorier ud fra den kilde hvor affaldet er opstået. Hensigten med kildesortering er at sikre, at affaldet bliver sorteret på bedste vis og sendt til den rigtige sted, hvor det enten kan genanvendes eller bortskaffes på en miljøvenlig måde.

Kildesortering i virksomheder

Kildesortering indebære at virksomheden sorterer affald som plastik, papir, metal, glas og organiske materialer, så det undgås at det bliver sendt til deponi eller forbrænding. Kildesortering er en væsentlig del af virksomhedens bæredygtige affaldshåndtering, og bidrager til at reducere affaldsmængder og ressourcer og til at beskytte miljøet. Nedenfor ses en række forslag til hvordan en virksomhed kan indføre kildesortering, så virksomheden skaber en effektiv proces for kildesortering.

 

  1. Klassificering af affaldstyper: Det første virksomheden skal gøre for at kunne kildesortere er at identificere de forskellige affaldstyper, som virksomheden producerer. Ofte indebære det papir, plastik, glas, metal, organisk affald og farligt affald. Formålet med at klassificere affaldstyperne er, at man ved at affaldet bliver sorteret og håndteret på den mest effektive måde.

 

  1. Skab overskuelige sorteringsområder: Efter affaldstyperne er identificeret, skal virksomheden lave dedikerede og tydelige sorteringsområder, for at sikre at medarbejderne for sorteret. Virksomheden bør opsætte skiltning og sorteringscontainere for hver affaldstype. Det vil gøre det nemt og overskueligt for medarbejdere at sortere affaldet korrekt.

 

  1. Informér medarbejdere: Det er vigtigt, at medarbejderne bliver informeret omkring affaldsklassificering. Virksomheden kan med fordel sørge for at oprette oplysningskampagner, træning og opfordringer, så medarbejdernes engagement i forhold til affaldssortering øges.

 

  1. Overvåg og juster sorteringsprocesserne: Virksomheden bør jævnligt overvåge og evaluere affaldssorteringen for at tilsikre, at processen fungerer effektivt. Såfremt der opstår fejl eller mangler, kan virksomheden gribe ind og justere processen for at forbedre effektiviteten.

 

Hvis virksomheder følger trinene kan en virksomhed skabe en effektiv og bæredygtig kildesorteringsproces. Virksomheden vil bidrage til at reducere affaldsmængderne og passe på miljøet og ressourcerne.

 

Grøn omstillling

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark