SU og indtjening

//

Studerende har ofte behov for at supplere deres Statens Uddannelsesstøtte (SU) med indtægt fra et studiejob. Dette kan være en nødvendighed for mange, da SU’en i sig selv kan være svær at leve for. Men hvor meget må man egentlig tjene ved siden af sin SU, uden at det påvirker støtten? Dette er et vigtigt spørgsmål at kende svaret på, for overskrider man grænsen, kan det nemlig have konsekvenser for ens SU.

Indkomstgrænsen for SU

For at sikre, at SU-modtagere ikke tjener ubegrænsede beløb ved siden af, har Uddannelses- og Forskningsministeriet fastsat en indtægtsgrænse. Denne grænse varierer, afhængigt af hvor mange måneder på året, man modtager SU. Tjener man mere end indkomstgrænsen, vil man skulle betale noget af sin SU tilbage. Beløbet beregnes ud fra, hvor meget man tjener udover grænsen.

Faktorer der påvirker indkomstgrænsen

Antallet af SU-klip, man benytter på et år, har direkte betydning for, hvor meget man må tjene ved siden af. Hvert SU-klip svarer til et vist beløb, man må tjene. Tjener man over grænsen for det antal klip, man tager på et år, vil man skulle betale tilbage. Derudover påvirker ens civilstand også indkomstgrænsen. Er man gift, lægges ægtefællens indkomst nemlig oven i ens egen, når man skal regne ud, hvor meget man må tjene.

Ændringer i indkomstgrænsen

Indkomstgrænsen bliver jævnligt justeret, og det er derfor vigtigt at holde sig opdateret på reglerne. Det kan fx være en god ide at tjekke på hvad må man tjene ved siden af sin su , hvor der opdateres om de gældende regler.

Konsekvenser ved overskridelse af indkomstgrænsen

Hvis man overskrider indkomstgrænsen, skal man være opmærksom på at man kan blive pålagt at betale dele af sin SU tilbage. Dette sker via en inddrivelse hos Udbetaling Danmark. Man kan også risikere at skulle betale bøde, hvis man har givet uoplyste oplysninger om sin indkomst.

Grøn omstillling

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark